Přejít na: ↓ contenthomepagemenu

Sušení řeziva

Sušení řeziva se provádí ve speciálních komorových sušárnách, které jsou řízeny počítačem. Celý proces sušení dřeva (řeziva) je tedy plně automatizován, počítač vyhodnocuje informace z čidel, které zachycují vlhkost a teplotu uvnitř sušárny a pružně reaguje na změny těchto hodnot.

Řezivo sušíme na vlhkost požadovanou zákazníkem, ale jsme samozřejmě schopni poradit, v případě, že si nebudete jisti jaká vlhkost je nejvhodnější pro zamýšlené použití řeziva.

Častým problémem, který nastává u různých amatérských sušáren, je nerovnoměrné vysušení řeziva díky špatné cirkulaci vzduchu. Naše sušící komory jsou vybaveny výkonnými ventilátory, které vzduch rovnoměrně rozvádějí, a proto můžeme zaručit stejnou vlhkost řeziva v celém objemu.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Využití technologií akumulace energie u podnikatelského objektu společnosti DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o. v Kostelanech nad Moravou.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023097.

Přejít na: ↑ contenthomepagemenu