Scroll to top
cs

KDO JSME

Společnost Dřevocentrum ŠKF, s.r.o.  byla založena třemi společníky v r. 2008 navázala na zkušenosti jejich zakladatelů, kteří již více než 18 let pracovali v oblastí zpracování ,sušení a  prodeje řeziva.  Proto máme k řezivu osobní vztah.  Tento přírodní materiál, bez kterého si snad nikdo z nás nedokáže představit život. Firma od října  2021 má jednoho majitele  pro kterého  se práce se dřevem stala jeho koníčkem i posláním.

Zakládáme si na vysoké kvalitě dodávaného řeziva i souvisejících služeb, k řezivu i zákazníkům se chováme s respektem a úctou. Využíváme moderních technologií, především při sušení řeziva, protože jen tak lze dosáhnout vysoké kvality výsledného produktu.

rezivo

Dotační příspěvek EU

Naše společnost DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o. získala dotační příspěvek v rámci 3. výzvy programu: ÚSPORY ENERGIE – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020) na pořízení a instalaci fotovoltaického systému, vč. akumulace energie v našem podnikatelském areálu. Hlavním cílem projektu je snížení provozních nákladů ve spotřebě energií a zejména zvýšení vlastní energetické soběstačnosti založené na OZE a minimalizace environmentálních dopadů naší činnosti.

Název projektu: Využití technologií akumulace energie u podnikatelského objektu společnosti DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o. v Kostelanech nad Moravou.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023097.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Využití technologií akumulace energie u podnikatelského objektu společnosti DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o. v Kostelanech nad Moravou.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023097.