Přejít na: ↓ contenthomepagemenu

Dotační příspěvek EU

Naše společnost DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o. získala dotační příspěvek v rámci 3. výzvy programu: ÚSPORY ENERGIE – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020) na pořízení a instalaci fotovoltaického systému, vč. akumulace energie v našem podnikatelském areálu. Hlavním cílem projektu je snížení provozních nákladů ve spotřebě energií a zejména zvýšení vlastní energetické soběstačnosti založené na OZE a minimalizace environmentálních dopadů naší činnosti.

Název projektu: Využití technologií akumulace energie u podnikatelského objektu společnosti DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o. v Kostelanech nad Moravou.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023097.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Využití technologií akumulace energie u podnikatelského objektu společnosti DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o. v Kostelanech nad Moravou.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023097.

Přejít na: ↑ contenthomepagemenu